Nedbrydning

Alle arbejdsopgaver indenfor nedbrydning og renovering udføres.
Udgravning af stalde, udhuse, beboelse m.m. Oprydning efter brand.

Nedbrydning af udhus.
Tag og spær nedtages med sortergrab og bortskaffes efter gældende regler. Beton og vægge nedbrydes og køres til vores miljøgodkendte plads. Hvor der sorteres og knuses.