Hold rotterne ude af huset

Rotteproblemer stammer næsten altid fra kloakken. Når rotterne trænger ind i huset, kan de være årsag til generende lugtgener og skader på blandt andet rør og stikledninger.

Autoriseret kloakmester

Kloakrensning, spuling og slamsugning af autoriseret kloakmester - Hammershøj maskinstation. Rådgivning og vejledning, ansøgninger ved kommunen samt projektering. Vi har en Kombi Spulervogn fra Dansk Spule Udstyr til både kloakspuling og slamsugning. Vagt telefon spuler:52231033

Kloakrensning, kloakspuling og slamsugning

Hvis du har brug for kloakservice i eller omkring Randers, Viborg, Hobro, Bjerringbro, så kan du trygt kontakte Hammershøj maskinstation. Som autoriseret kloakmester, kan vi udføre kloakservice og kloakarbejde, og hjælpe med spuling, slamsugning, Vagttelefon spuler: 52231033

Vognmandskørsel

Vi kan levere med kran og grab ind over hæk og plankeværk og tage diverse affald eller ligende med tilbage. Vi tilbyder også maskintransport som f.eks. bæltegravemaskiner, teleskoplæsser og mange andre maskiner.

Nedbrydning

Alle arbejdsopgaver indenfor nedbrydning og renovering udføres. Udgravning af stalde, udhuse, beboelse m.m. Oprydning efter brand.

Kloakrensning, spuling, slamsugning og montering af rottespærre

Kloakrensning, spuling, slamsugning og montage af rottespærre udføres af autoriseret kloakmester i Viborg, Randers, Hobro, Bjerringbro og omkringliggende
byer og landdistrikter.