Naturpleje

Vi tilbyder vedligeholdelse af grøfter og vandløb og naturpleje til både private, landbrug og kommuner. 

Vi oprenser alle slags grøfter og vandløb med en New Holland rendegraver, som har en 2m oprenserskovl.

Vi graver også søer og vandhuller med en bæltegravemaskine.